Kassaförvaltning

Statskontoret ansvarar för statens kassaförvaltning. Den viktigaste uppgiften inom kassaförvaltningen är att hantera och garantera statens likviditet. Beroende på kassaläget placerar Statskontoret kassamedel eller tar upp krediter på penningmarknaden.

Statskontoret placerar kassamedel i instrument på penningmarknaden. Löptiderna varierar mellan en dag och ett år. Krediterna är mest kredit över natt.

Placeringarna skall vara så riskfria som möjligt och lätta att omsätta i pengar. De skall ändå vara kostnadseffektiva.

Statskontoret minskar kreditrisken vid placeringarna genom bl.a. trepartsrepor och placeringar i penningmarknadsinstrument emitterade av andra stater och motsvarande emittenter.

Kassaprognossystem som hjälp vid kassaförvaltningen

Statens bokföringsenheterna matar in sina inkomst- och utgiftsprognoser i det webbaserade kassaprognossystemet Rahakas. Med hjälp av systemet förutspås bl.a. statens betalningsrörelses inkomst- och utgiftsflöden samt likviditet och säkerställs att statens pengar räcker till i alla situationer.

Broschyr: Valtion kassaennustejärjestelmä Rahakas (pdf, på finska)

Till hjälp för bokföringsenheternas kassaprognoser finns extranätet Rahakas, som bl.a. innehåller föreskrifter, anvisningar, blanketter och nyheter relaterade till prognoserna.

Logga in i Rahakas eller Rahakas extranät >>

Ytterligare uppgifter om systemet och användaridentifikation: Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580 eller Jukka Aaltio, tfn 0295 50 2666.

Publicerad 10.9.2013 kl. 1.00 , uppdaterad 11.8.2015 kl. 13.50
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter