Banker och investerare

Statskontoret emitterar nya skuldebrev genom banker, av vilka de viktigaste samarbetsparterna är huvudmarknadsgaranterna för handeln med statsobligationer. I statsobligationer investerar främst stora institutionella investerare.

Primära marknadsgaranter

Statskontoret utser i regel primära marknadsgaranter till huvudarrangörer i syndikerade emissioner. De har dessutom rätt att delta i de auktioner som Statskontoret ordnar.

Primära marknadsgaranter anger köp- och säljpriserna för de viktigaste serieobligationerna, alltså för statens så kallade benchmarklån, på andrahandsmarknaden.

Marknadsgarantavtalet, som är på engelska, styr bankernas verksamhet som marknadsgaranter: Primary Dealer Agreement 2019 (pdf)

För närvarande har staten fjorton primära marknadsgaranter:

Bank of America Merrill Lynch Goldman Sachs
Barclays Capital HSBC
BNP Paribas J.P. Morgan
Citigroup NatWest Markets
Crédit Agricole Nomura
Danske Bank Nordea
Deutsche Bank Société Générale

Investerare

I finansieringen av statsskulden investerar främst inhemska och utländska institutionella investerare. Typiska investerare är t.ex. pensionsförsäkringsbolag, centralbanker, placeringsfonder och affärsbanker. Merparten av investerarna kommer utanför Finland.

Investerarna köper obligationer såväl på sekundärmarknaden som direkt vid emissionen. De lägger bud på obligationerna via bankerna. Statskontoret förmedlar information till investerare om statens upplåning och Finlands ekonomi bl.a. i skuldförvaltningens årsberättelse, på Internet och vid möten för investerare.

Publicerad 2.1.2015 kl. 8.00 , uppdaterad 29.4.2019 kl. 13.22
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter