Statistik

Statskontoret producerar statistik om statsskulden och statens upplåning. Statistiken innehåller information om bl.a. statsskuldens utveckling, brutto- och nettoupplåning, emission av lån och riskhantering.

Närmare statistikinformation finns i en databas, i vilken användaren kan ändra uppgifterna till önskat format. Uppgifterna kan också överföras till Excel eller sparas i txt- eller csv-format.

Ta del av statistikdatabasen >>

Ytterligare information om statistik: ra.tietopalvelu(at)statskontoret.fi

Statsskuld

Statsskulden och BNP
Uppgifter om lån
Kort- och långfristig skuld
Serielån
Marknadsvärden och nominella värden
Månatlig tidsserie av skuld
Statsskuldens struktur
Statsskulden och BNP

Upplåning

Nettoupplåning
Faktisk upplåning 2019
Upplåningsplan 2019
Sekundärmarknaden
Nettoupplåning
Emissioner

Riskhantering

Amortering av statsskulden
Statsskuldens återbetalning
Statsskuldens räntekänslighet
Likvida kassamedel
Budgetekonomins ränteutgifter
Statskuldens faktiska kostnad

Borgensförbindelser och garantier

Publicerad 22.3.2013 kl. 8.21 , uppdaterad 8.2.2019 kl. 7.47
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter