Information om skuldförvaltningen

Finansministeriet har ansvaret för de strategiska riktlinjerna i statens kapitalförvaltning. Statskontoret ansvarar för de praktiska åtgärderna i skuldförvaltningen. Statens skuldförvaltning omfattar statens upplåning, hantering av skulden, placering av kassamedel och riskhantering. Statens upplåning används för finansiering av statsskulden och eventuella underskott i statsbudgeten. Statskontoret sköter upplåningen av medel för vissa fonder.

Statskontoret för också statistik om statsskulden. Statsskulden ingår i Finlands offentliga skuld.

Publicerad 22.3.2013 kl. 10.43 , uppdaterad 27.2.2017 kl. 9.28
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter