Kreditbetyg

Staten har kreditvärderats av tre kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. I fråga om den långfristiga skulden är dessa betyg AA+, Aa1 och AA+.

Finska staten har följande kreditbetyg:

Kortfristig Långfristig
S&P Global Ratings A-1+ AA+ (stabila utsikter) Research Update 15.3.2019 (pdf)
Moody's Investors Service P-1 Aa1 (stabila utsikter) Annual Credit Analysis 3.4.2019 (pdf)

Credit Opinion 5.2.2019 (pdf) 

Fitch Ratings F1+ AA+ (positiva utsikter) Ratings Navigator 8.4.2019 (ESG-poäng, pdf)

Full Rating Report 19.2.2019 (pdf)

Läs mer om statens kreditbetyg >>

Se tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut i kalendern >

Publicerad 16.3.2019 kl. 9.00 , uppdaterad 22.5.2019 kl. 13.59
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter