Valtionvelka

Valtiokonttori on vastuussa valtionvelan tilastoinnista. Se julkaisee tilastoja muun muassa valtionvelan kehityksestä ja rakenteesta. Valtiokonttorin tilastoiman valtionvelan lisäksi valtionvelan määrä lasketaan myös muilla tavoin.

Tilastokeskus laskee EU:n edellyttämiä julkisen talouden tilastoja varten valtion ns. EDP-velan. Siihen kuuluu Valtiokonttorin tilastoiman velan lisäksi Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) myöntämät lainat avunsaajamaille, johdannaissopimuksiin liittyvät saadut vakuustalletukset, ydinjätehuoltorahaston pääoma, valtion elinkaarihankkeiden investoinneista syntyneet velat ja kierrossa olevat kolikot. Kansantalouden tilinpidossa valtionhallinto on myös käsitteellisesti laajempi kuin budjetti- ja rahastotalous, joiden lisäksi siihen luetaan mm. yliopistot, Solidium, Yleisradio ja Senaatti-kiinteistöt. Kun nämä erot otetaan huomioon päästään EDP-käsitteen mukaiseen valtionhallinnon sulauttamattomaan bruttovelkaan, jonka määrä on nähtävissä Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Julkisyhteisöjen EDP-velka koostuu valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen EDP-veloista, joista on luettu pois näiden sektoreiden väliset velat ja saatavat. Julkisen velalla tarkoitetaan yleensä juuri julkisyhteisöjen EDP-velkaa. Tämän käsitteen avulla verrataan esimerkiksi EU-maiden velkaantuneisuutta.

Lisätietoa Tilastokeskuksen sivuilla (mm. julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, valtion takaukset) >>

Julkaistu 21.3.2013 klo 9.47 , päivitetty 14.9.2016 klo 12.36
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Siirry tilastotietokantaan >>

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot