Toteutunut lainanotto 2019

Tilasto sisältää tietoa kuluvan vuoden budjettitalouden toteutuneesta lainanotosta.
Maturiteetiltaan vain yli vuodenvaihteen ulottuva lainanotto.

Toteutunut_lainanotto

Siirry tilastotietokantaan >>

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot