Användningsvillkor

 

Riktigheten i uppgifterna och ansvarsfriskrivning

Uppgifterna i nättjänsten Treasuryfinland.fi kommer från tillförlitliga källor. Webbplatsen uppdateras av Statskontoret. Visst material uppdateras regelbundet. Av tekniska orsaker kan dock riktigheten, oföränderligheten och aktualiteten i uppgifterna inte garanteras i alla lägen. Statskontoret frånsäger sig allt ansvar för skador som användning av nättjänsten kan ha orsakat.

 

Statskontoret förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och avlägsna material som finns i nättjänsten, antingen helt eller delvis.

 

Får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna

Informationen som gäller värdepapper på webbplatsen Treasuryfinland.fi får inte publiceras eller annars spridas i eller till Förenta staterna. Informationen är inte ett försäljningsanbud eller uppmaning att göra köpeanbud av värdepapper i Förenta staterna. Dessa värdepapper är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt Förenta staternas värdepapperslag av år 1933 (inklusive ändringar) (”Förenta staternas värdepapperslag”) och de får inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna om de inte har registrerats eller undantag från registreringsskyldigheten har erhållits i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag. Emittenten har inte registrerat och har inte heller för avsikt att registrera någon del av anbudet i Förenta staterna eller bjuda ut värdepapper till allmänheten i Förenta staterna.

 

Statistikdatabasen

Statskontoret producerar materialet i databasen samt innehar upphovsrätten och skyddet för databasen.

 

Då materialet används, ska ursprungskällan och materialversionens datum anges, exempelvis © Statskontoret, [statistikens/tjänstens namn], [årtal, datum].

 

Materialet i databasen kan fritt kopieras och distribueras, redigeras och utnyttjas kommersiellt, kombineras med andra produkter och användas som en del av en tillämpning eller tjänst, under förutsättning att källan anges som ovan.

 

Statskontoret svarar inte för eventuella fel i materialet eller för direkta eller indirekta skador som användningen av materialet kan ge upphov till. Statskontoret förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och avlägsna material som finns i databasen antingen helt eller delvis.

 

Tekniska rekommendationer

Som webbläsare rekommenderas användning av IE 6, Netscape 7.1, Mozilla Firefox 1.0 eller nyare versioner. Rekommenderad skärmupplösning är minst 1024x768 pixel.

 

Treasury Finland-webbplatsens bilagor

Bilagorna på webbplatsen har filformatet Acrobat 6.0 (pdf). För läsning och utskrift av bilagor krävs att programmet Acrobat Reader version 5.0 eller nyare är installerat på din dator. 

 

Om du tillhör en organisation bör du före installationen av Acrobat Reader kontakta organisationens dataförvaltning eller adb-stöd för att försäkra dig om att du har behörighet att installera programmet. Du kan ledda ner den senaste versionen av Acrobat Reader via denna länk.