Käyttöehdot

 

Tietojen oikeellisuus ja vastuun rajoitus

Treasuryfinland.fi -verkkopalvelun tiedot perustuvat luotettaviin lähteisiin. Sivustoa päivittää Valtiokonttori. Osaa materiaalista päivitetään säännöllisesti. Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Valtiokonttori ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

 

Valtiokonttori varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja poistaa verkkopalvelussa olevaa aineistoa joko osittain tai kokonaan.

 

Ei levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltoihin

Sivustolla olevia arvopapereita koskevia tietoja ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltoihin. Tiedot eivät ole eivätkä sisällä arvopaperien myyntitarjouksia tai kehotusta tehdä arvopaperien ostotarjouksia Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai jonkin arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Tilastotietokanta

Valtiokonttori tuottaa aineistot tietokantaan ja omistaa aineiston tekijänoikeudet ja tietokantasuojan.

 

Aineistoa käytettäessä on nimettävä alkuperäislähde ja aineistoversion ajankohta, esimerkiksi © Valtiokonttori, [tilaston/palvelun nimi], [vuosiluku, päiväys].

 

Tietokannan aineistoja saa vapaasti kopioida ja levittää, muokata ja hyödyntää kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin ja käyttää osana sovellusta tai palvelua edellyttäen, että lähde on mainittu yllä olevan mukaisesti.

 

Valtiokonttori ei vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Valtiokonttori varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja poistaa tietokannassa olevaa aineistoa joko osittain tai kokonaan.

 

Tekniset suositukset

Selaimeksi suositellaan IE 6, Netscape 7.1, Mozilla Firefox 1.0 tai uudempien versioiden käyttöä. Näytön kooksi suositellaan vähintään 1024x768 pikseliä.

 

 

Treasury Finland -sivuston liitetiedostot

Internet-sivuston liitetiedostot ovat Adobe Acrobat 6.0 (pdf) -tiedostomuodossa ja niiden katselu ja tulostaminen edellyttävät Acrobat Reader 5.0 tai sitä uudemman ohjelman asentamista työasemalle. 

 

Jos olet osa organisaatiota, varmista ennen asennusta organisaatiosi tietohallinnosta tai atk-tuesta, onko sinulla käyttövaltuuksia asentaa Acrobat Reader työasemallesi. Voit ladata Acrobat Readerin uusimman version ilmaiseksi tästä linkistä.

 

© Valtiokonttori