EI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALTOIHIN

Näillä sivuilla olevia tietoja ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltoihin. Tiedot eivät ole eivätkä sisällä arvopaperien myyntitarjouksia tai kehotusta tehdä arvopaperien ostotarjouksia Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai jonkin arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Klikkaamalla alla olevaa linkkiä vahvistat, että et ole Yhdysvalloissa etkä Yhdysvaltain kansalainen ja että et jaa sivuilla olevia tietoja Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisille ”U.S. person” -tahoille.